EMPOWERING SUSTAINABLE AMBITIONS
Meer rendement, volg je ware ambities op basis van inzicht, overzicht en grip.

BEN JIJ ONRUSTIG?

OMDAT JIJ WORDT GEREMD IN JOUW AMBITIES.
Is voor jou alles logisch en helder,
maar anderen willen niet veranderen,
zijn dromers en niet realistisch
of hebben er toch geen goed gevoel bij

ERVAAR JIJ ONRUST?

OMDAT ER GEEN CONTROLE EN OVERZICHT IS.
Jij kent de procedures en hebt ervaring,
maar anderen duwen toch door,
denken in beelden en plannen
of hebben een slecht onderbuik gevoel.

VOEL JIJ JE ONRUSTIG?

OMDAT ER NIET WORDT SAMENGEWERKT.
Het is voor jou gevoelsmatig onjuist,
maar anderen zien alleen getallen,
willen procedures en regels,
praten over visies en innovaties.

WORDT JIJ ONRUSTIG?

OMDAT JOUW VISIE NIET WORDT ERKENT.
Jij ziet het voor je,
maar voor anderen is het niet logisch,
zijn jouw ideeën te extreem of
het roept negatieve gevoelens op.

IS ER ONRUST
IN JOUW ORGANISATIE?

Is er weinig teamgevoel, minder rendement,
veel fouten, geen procedures of duidelijkheid,
geen visie of strategie?
“ IF YOU DO WHAT YOU DID,
YOU GET WHAT YOU GOT “

WAT DRIJFT JOU?

Iedereen heeft ambities,
maar niet altijd even helder.
Dat geeft onrust!

WAAR STA JIJ VOOR?

Iedereen heeft ambities,
maar niet altijd even helder.
Dat geeft onrust!

WAAR WIL JIJ HEEN?

Iedereen heeft ambities,
maar niet altijd even helder.
Dat geeft onrust!

WAT IS JOUW STIJL?

Iedereen heeft ambities,
maar niet altijd even helder.
Dat geeft onrust!

EN…WAT IS DE AMBITIE
VAN JOUW ORGANISATIE?

Iedereen heeft ambities,
maar niet altijd even helder.
Dat geeft onrust!
“ THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE,
IS TO CREATE IT “
INZICHT
OVERZICHT
GRIP
Inzicht in jouw sterke en minder sterke punten,
zodat jij daar gebruik van kan maken.
Logisch, helder en tastbaar:
je kan er direct mee aan de slag.
INZICHT
OVERZICHT
GRIP
Een beproefde en objectieve beschrijving van wie jij bent.
Concrete handvatten voor jouw ontwikkeling
en de zekerheid over waar jij
het beste op je plaats ben.
INZICHT
OVERZICHT
GRIP
Met het verkregen inzicht
kan jij jezelf beter verplaatsen in anderen.
Dat helpt jou om beter contact te maken
met degene waarmee het minder klikt.
INZICHT
OVERZICHT
GRIP
Krijg een beeld van hoe anderen naar jouw kijken;
dat stelt jou in staat om jouw ideeën te delen
en daarmee de te volgen koers
helder te maken.
INZICHT
OVERZICHT
GRIP
Inzicht krijgen in collectieve ambities binnen jouw organisatie,
overzicht creëren van aanwezige talenten en persoonlijkheden
medewerkers coachend leiden en doelen realiseren?